Stichting Sneek 1940-1945

opgericht  30 augustus 1945   -   verzorgingsgebied Súdwest Fryslân

 

Nieuws

 

10-12-2019: Informatie 2020

 

 

Jaarlijkse kalender stopt

 

Het uitgeven van een 'eigen' kalender wordt een te kostbare zaak. De kalender voor 2020 is de

laatste kalender, die is toegestuurd aan hen die verbonden zijn aan Stichting Sneek 1940-1945.
Hopelijk is hier begrip voor.

 

 

Telefoonnummer opgeheven

 

Per 2 december 2019 is het u bekende telefoonnummer opgeheven. Als u contact wilt hebben, kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@stichtingsneek19401945.nl .

 

 

Samenstelling bestuur verandert

 

Per 1 januari 2020 zal er een bestuurswisseling plaatsvinden.

De heer P. Boomsma blijft voorzitter.

Secretaris wordt mevrouw D.N. Lijcklama à Nijeholt-Laansma.

Penningmeester wordt mevrouw H.H. van Klaveren-de Boer.

Algemene bestuursleden zijn mevrouw T. Folkerts-Seffinga en de heer Y.J. Seffinga.

 

Secretaris mevrouw T. Eringa-Dijkstra en penningmeester de heer Tj. de Boer treden af, maar blijven als adviseurs bij Stichting Sneek 1940-1945 betrokken.

 

 

Verzoek veranderingen door te geven in uw adres e.d.

 

Om het regionale werk van Stichting Sneek 1940-1945 mogelijk te blijven maken, wordt u verzocht om belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals adreswijzigingen niet alleen aan de landelijke stichting door te geven, maar ook aan Stichting Sneek 1940-1945.

10-10-2019: Stichting Sneek 1940-1945 heeft vanaf nu een eigen website

 

 

Vanaf vandaag is Stichting Sneek 1940-1945 ook op internet te vinden.

 

Op de website https://www.stichtingsneek19401945.nl is informatie te vinden over Stichting Sneek 1940-1945 en over de door Stichting Sneek 1940-1945 beheerde graven van verzetsslachtoffers.
Aan dit laatste onderdeel wordt nog gewerkt. Het ligt in de bedoeling om naast een register van graven van elke gevallene een pagina aan te maken met foto's en een kort verhaal.

01-07-2019: Verzetsmuseumprijs

 

 

De jaarlijkse contactdag was dit jaar op woensdag 8 mei in De Pleats te Burgum.

O.a. Gerrit Breteler trad op met begeleiding. Het 4 mei-gedicht werd voorgelezen en de Fries Verzetsumuseumprijs 2019 werd uitgereikt.

 

Uit de Drachtster Courant het volgende:

'De Fries Verzetsmuseumprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan jongeren die iets doen om de herinnering aan oorlog, bezet en vervolging levend te houden. Dit jaar hebben de juryleden de schrijvers van twee profielwerkstukken aangewezen als winnaar.

Woensdag 8 mei werd bekendgemaakt dat de winnende leerlingen van het Stedelijk gymnasium Leeuwarden en CSG Liudger te Drachten beiden een geldprijs van €250,- zullen ontvangen.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Stichting Sneek 1940-1945 en Stichting Friesland 1940-1945.

Ilona Bosgraaf, Kyrsten Doodeman en Bowien van der Veen van CSG Liudger te Drachten maakten hun winnende profielwerkstuk over het Friese verzet in de Tweede Wereldoorlog. Daniëlle Scheepens en Lotte Benedictus van het Stedelijk gymnasium Leeuwarden sleepten de prijs in de wacht met hun poster en boek met verhalen over belangrijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden.

 

De juryleden, Gerk Koopmans van Stichting Friesland 1940-1945 en Yeb Seffinga van Stichting Sneek 1940-1945, vinden de twee inzendingen sterk verschillen in opzet en uitwerking. Beide belonen ze met een gedeelde eerste plaats als winnaar van de Fries Verzetsmuseumprijs 2018/2019.

De prijs wordt op de contactdag van Stichting Friesland 1940-1945 in Burgum uitgereikt. Het geldbedrag en een blos bloemen worden overhandigd door Pieter Boomsma, voorzitter van Sneek 1940-1945 en

Gerk Koopmans, voorzitter van Stichting Friesland 1940-1945.'

02-05-2013: Breng ús oorlogsmonumenten in beeld
 

 

Persbericht:
Vandaag is de webpagina
www.friesetopstukken.nl/oorlogsmonumenten live gegaan.

Het Fries Verzetsmuseum is op zoek naar foto’s van Friese oorlogsmonumenten en roept iedereen op om de monumenten in beeld te brengen. De heer Gerrit Fokkema, bevrijd op

8 december 1944 tijdens De Overval, maakte vanochtend in de Prinsentuin in Leeuwarden een foto voor de webpagina van het verzetsmonument "Wol forbûke net forslein 1940 - 1945" van Auke Hettema.
Het Fries Verzetsmuseum is op zoek naar foto's van oorlogsmonumenten.

Op meer dan 600 plekken in Friesland herinneren standbeelden, gedenkstenen, glas-in-lood ramen, straatnaambordjes en kunstwerken ons aan de Tweede Wereldoorlog en aan de slachtoffers van militaire acties en vredesoperaties na 1945. Zo herdenkt een gedenksteen in Leeuwarden aan

De Overval in 1944, een herinneringsbeeld in Echten aan de hulp van Friezen aan Joodse onderduikers en is het Indië-monument in Heerenveen een eerbetoon aan de gesneuvelde militairen in Indonesië. Help ook mee om de Friese monumenten in beeld te brengen:

maak een foto van een oorlogsmonument in jouw omgeving en voeg de foto toe op www.friesetopstukken.nl/oorlogsmonumenten.
 

Fries Verzetsmuseum in september 2013 open.
In september 2013 opent het Fries Verzetsmuseum zijn deuren in een nieuw gebouw in het hart van Leeuwarden. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum.

Hier ontmoet je de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Verzet en vervolging, maar geen hongerwinter. Wel vluchtelingen en mensen die van heinde en verre melk en voedsel kwamen halen. Persoonlijke verhalen en authentieke voorwerpen zetten aan tot nadenken. Speciale aandacht is er voor De Overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden in 1944, een tot de verbeelding sprekende verzetsdaad.

Meer informatie vind je op www.friesverzetsmuseum.nl .

Het nieuwe Fries Verzetsmuseum wordt mede gefinancierd door:

de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.

Met dank aan: Je Maintiendrai Fonds, Old Burger Weeshuis, St. Anthony Gasthuis,

Stichting Sneek 1940-1945 en Stichting Friesland 1940-1945.
Informatie:
Afdeling marketing en communicatie Fries Verzetsmuseum, tel 058 - 2 948 958 of
communicatie@friesverzetsmuseum.nl

20-10-2011: Oud-voorzitter Vereniging Friesland 1940-1945 Kingma overleden
 


Op zondag 16 oktober 2011 is de oud-voorzitter van de Vereniging Friesland 1940-1945,

mr. Teade Johannes Kingma (90 jaar), overleden.
Onlangs was hij 65 jaar getrouwd met A. Kingma-Brouwer.
In de vergadering van het algemeen bestuur van de Vereniging Friesland 1940-1945 op
16 februari 1999 aanvaarde Kingma de functie van voorzitter, die hij op dat moment al waarnam.

Hij volgde daarmee Gerben Oppewal op, die in 1998 plotseling overleed.

De functie werd toen eerst tijdelijk waargenomen door Taco van der Veen.

Kingma heeft het voorzitterschap vervuld tot de opheffing van de Vereniging Friesland 1940-1945 medio 2010.
Teade Kingma heeft zich ingezet voor diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

In zijn werkzame leven was hij o.a. griffier van de Provinciale Staten van Friesland.

Hij werd voor zijn werkzaamheden onderscheiden tot ridder in de orde van de Nederlanse Leeuw.